TÜRKAKIM KIYIKÖY FOTOĞRAF YARIŞMASI'NA İLİŞKİN ŞARTNAME (2020)
Kıyıköy Fotoğraf Yarışması, TürkAkım Projesi'ni gerçekleştiren South Stream Transport B.V. tarafından düzenlenmektedir. Yarışmanın amacı, Kıyıköy'ün doğal güzellikleri ve tarihi zenginliklerini daha geniş kitlelere tanıtarak beldenin turizm potansiyeline katkıda bulunmaktır. Yarışmanın genel koordinatörlüğü ve Seçici Kurul/Jüri başkanlığı, Osman Örsal tarafından yürütülmektedir.
KATILIM ŞARTLARI
• Kıyıköy Fotoğraf Yarışması'na, Kırklareli ili Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesini konu alan fotoğraflarla katılınabilir. Tema kısıtı bulunmamaktadır.

• Yarışma, Seçici Kurul/Jüri üyeleri; South Stream Transport B.V. personeli; kamu kurum ve kuruluşlarının çalışanları ve adı geçen kişilerin birinci dereceden yakınları dışında amatör ve profesyonel tüm fotoğraf severlerin katılımına açıktır.

• Fotoğraf Sayısı: Her fotoğrafçı en fazla 4 (dört) eser ile yarışmaya katılabilecektir.

• Fotoğraflar sayısal (dijital) formatta renkli veya siyah-beyaz olarak sunulabilecektir.

• Fotoğrafların kenarlarında boşluk veya paspartu kullanılmamalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, amblem, tarih vb. bilgiler bulunmamalıdır.

• Fotoğrafların çeşitli dijital fotoğraf işleme programları ile işlenmesine yönelik herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır.

• Katılımcı, gönderilen fotoğrafların tamamının kendisi tarafından tarafından çekildiğini, başkasına ait görüntülerin tamamen ya da kısmen kullanılmadığını ve Seçici Kurul/Jüri'yi bu yönde yanıltmaya yönelik herhangi bir davranışta bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksine davranışlar kural ihlali sayılır.

• Kural ihlali yapan kişilere şu yaptırımlar uygulanır; katılımcının ödülü iptal edilir, ödül, unvan ve kazanımları geri alınır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. Ödül halihazırda kendisine verilmişse katılımcının ödülü iade etmesi gerekir.

• Yarışmaya katılım sağlayıp sonuncunda ödül kazanmaya hak kazanan her bir yarışmacı kendisine verilecek ayni veya nakdi ödüllere / ödüllerin toplamına ilişkin olarak doğabilececk vergisel yükümlülüklerden South Stream Transport B.V.'nin sorumlu olmadığını beyan ve kabul eder.
ESERLERİN İSİMLENDİRİLMESİ VE TESLİMİ
• Fotoğraflar online (çevrimiçi) olarak http://kiyikoy.biz/yarisma web adresinde oluşturulacak form aracılığıyla yüklenecektir.

• Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.

• Her bir fotoğraf dosyasının ismi 31 karakteri geçmemelidir. İsimlendirmede ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi (_) kullanılabilir.

• Yarışmaya katılacak fotoğraflar, 150-300 dpi çözünürlükte, jpg/jpeg formatında, 8-12 sıkıştırma kalitesinde kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 2 Mb'den az olmamalı, 4 Mb'yi de geçmemelidir.

• Oluşturulacak dijital serginin yanı sıra, gerçek ortamda bir sergi düzenlenmesi durumunda ödül (derece, mansiyon, özel ödül, sergilemeye değer ödülü) alan fotoğrafların 75 cmx50 cm ebadında baskı alınmasına elverişli çözünürlükteki orijinal dijital ham halleri tekrar katılımcılardan istenebilecektir.

• İnternet üzerinden yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde oorsal@gmail.com adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde sorun kısa sürede giderilmeye çalışılarak katılımcı bilgilendirilecektir. Eserlerin internet üzerinden yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için South Stream Transport B.V. sorumlu olmayacaktır.

• Başvurulan fotoğraflardan herhangi birinin ödül alması durumunda kazananlar yarışmaya ait web sitesinde duyurulacak, ayrıca ödülleri için kendileriyle irtibata geçilecektir. Bunun için başvuru sırasında verilen iletişim bilgileri kullanılacaktır. Bu nedenle iletişim bilgilerinin doğru girilmesi zorunludur. Forma girilen iletişim bilgilerinin hatalı olması nedeniyle irtibat kurulamamasından South Stream Transport B.V. sorumlu olmayacaktır.
SEÇİCİ KURUL/JÜRİ
Osman Örsal- Yarışma koordinatörü/Fotomuhabiri
Merih Akoğul- Fotoğraf sanatçısı /MSGSÜ Öğretim Görevlisi
Ozan Güzelce- Fotomuhabiri
Alptekin Yorulmaz- Vize Kıyıköy Kültür ve Turizm Derneği Başkanı
Tülay Karadeniz- TürkAkım Dış İlişkiler Yetkilisi
ÖDÜLLER
Yarışma 18 yaş üzeri ve 18 yaş altı şeklinde iki kategori şeklinde düzenlenecektir. Yarışmaya Kıyıköy'den katılacak yarışmacılar için ayrıca Kıyıköy Yerel Yetenekler Ödülü kategorisi de yer alacaktır. Tüm kategoriler için belirlenen ödüller aşağıdaki gibidir.

Nakdi ödüller kazananların banka hesap numaralarına aktarılacak, ayni ödüller ise kazananların adreslerine teslim edilecektir.
18 Yaş Üzeri Kategorisi
18 Yaş Altı Kategorisi
Kıyıköy Yerel Yetenekler Ödülü
Kıyıköy'den katılacak yarışmalar için diğer kategorilerin yanı sıra ayrıca:
YARIŞMA TAKVİMİ
Son Başvuru tarihi : 31 Ağustos 2020 saat 23.59 (TSI)
Sonuçların Açıklanması : 15 Eylül 2020
YARIŞMA SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ve DUYURUSU
Yarışma sonuçları http://kiyikoy.biz/yarisma web sitesinde ilan edilecek, ödüle hak kazananlara ayrıca doğrudan irtibat kurularak bilgi verilecektir. South Stream Transport B.V., nakdi ve ayni ödüllerin katılımcılara teslim edilmesi amacıyla katılımcıların isim-soyisim, banka hesabı bilgileri ve adresi gibi kişisel verilerini işleyebilecek ve ödüllerin teslim edilmesi kapsamında gerekli olduğu ölçüde yüklenicileri ve iştirakleri ile paylaşabilecektir. Katılımcı, işbu şartnameyi okuyup kabul ederek belirtilen kişisel verilerinin yine burada belirtilen amaç ve kapsamda işlenmesine onay verdiğini gayrikabili rücu kabul, ve beyan etmektedir.

Katılımcıların sunduğu eserlere layık görülen sıra Seçici Kurul/Jüri'nin takdiri ile belirlenecektir. Seçici kurul/jüri tarafından dereceye layık bir eser bulunmadığı takdirde bu sıra boş bırakılacaktır.
TELİF HAKLARI VE DEVRİ
• Yarışmada ödül (derece, mansiyon, özel ödül ve sergilemeye değer ödülü) alan fotoğrafların yayın, telif, kullanım ve sergileme hakkı eser sahibi ile birlikte South Stream Transport B.V.'ye ait olacaktır. Ödül alan ve sergilenen eserler, South Stream Transport B.V. tarafından kitap, reklam, broşür, web sayfası ve benzeri basılı ve web ortamlarında, yayınlarda, sosyal medya hesaplarında, medya mecraları vb. tek taraflı olarak belirlenecek her türlü mecrada kullanılabilir. Katılımcı yarışmaya katılmakla bahse konu eserin, South Stream Transport B.V. tarafından tek taraflı olarak belirlenecek her türlü mecrada kullanılmasına muvafakat ettiğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

• Bu şekilde (derece, mansiyon, özel ödül ve sergilemeye değer ödülü alarak) kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin/muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu şekilde kabul, beyan ve taahhüt eder.

• Katılımcı, 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ("FSEK") ve diğer ilgili yasal mevzuat uyarınca, gönderdiği fotoğrafların tamamının kendisi tarafından çekilmiş olduğunu, tek başına eser sahibi olduğunu, eserin özgün bir çalışma olduğunu yarışmaya katılmakla peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

• Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görünebilecek canlı ya da cansız obje ile ilgili, fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın internette ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına ilişkin her türlü telif ve izinlerin alındığı kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm hukuki sorumluluğu yarışmacıya aittir.

• Katılımcı, South Stream Transport B.V.'nin burada sayılı sebeplerle herhangi bir sorumluluk altında kalması, herhangi bir ödeme yapmak zorunda kalması, eseri kullanması sebebiyle herhangi bir şekilde zarara uğraması durumunda, uğranılan tüm zararını derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini işbu şartnameyi okuyup kabul ederek yarışmaya katılmak suretiyle gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.
DİĞER HUSUSLAR
• Yarışmada başarılı olan eserler http://kiyikoy.biz/ adresinde düzenlenecek sanal sergide yayımlanacaktır.

• Gerçek ortamda bir sergi düzenlenmesi halinde derece alan fotoğrafların sergi için basımı South Stream Transport B.V. tarafından üstlenilecek olup katılımcılardan herhangi bir bedel tahsil edilmeyecektir.

• Fotoğraflar bastırıldıktan sonra South Stream Transport B.V. arşivine kaldırılacak ya da şirketin uygun gördüğü mecralarda kullanılacak; serginin dolaşımı söz konusu olduğunda bu dolaşımda yer alabilecektir.

• Yarışmaya, http://kiyikoy.biz/yarisma web adresinden fotoğraf göndererek katılan tüm yarışmacılar, şartnamede belirtilen yarışma koşullarına uymayı kabul etmiş sayılır.

• Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda seçici kurul/jüri ve South Stream Transport B.V.'nin kararları geçerlidir.


İLETİŞİM
South Stream Transport B.V. İstanbul Şubesi
Windowist Tower, Eski Büyükdere Cad. No. 26, Maslak İstanbul, Türkiye
http://www.turkstream.info/tr/
TürkAkım Kıyıköy Fotoğraf Yarışması Başvuru Formu
TürkAkım Kıyıköy Fotoğraf Yarışması Şartnamesi'ni aşağıdaki _linkten_ inceleyebilirsiniz.

Yarışmaya katılmak için fotoğraf(lar)ınızı buradan yükleyebilirsiniz. En fazla 4 fotoğraf ile başvurabilirsiniz. Fotoğrafların büyüklüğü 2 ila 4 MB olmalıdır.

Fotoğrafları yükleme işlemi tamamlandığında BAŞVUR düğmesine basarak başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.
Kıyıköyde mi yaşıyorsunuz?